Kära internet

Hej!

Nu har vi en hemsida där ni kan boka oss för en sjungning eller göra en förfrågan om att gå med och sjunga med oss. Med vänlig hälsning, Ingrid